Yenilənən Enerji

Neft Məhsulları Layihələri

Xidmətlər

Nə təklif edirik

Bizim şirkət su, torpaq, hava, neft, neft məhsulları, polimerlər və atıqların fiziko-kimyəvi parametrlərini ölçür.Su:

Şirkətin təcrübəli əməkdaşları suyun aşağıdakı ölçülərini (sənaye, içməli, içməli, yeraltı və s.) aparmaqdadırlar:

1. рН

2. Qoxu

3. Rəng

4. Bulanıqlıq

5. Qatqılıq

6. Dənətlilik

7. Alkalınlıq

8. İdarəetmə

9. O

10. CTS (cəmisi asılıb qalmış tələbatlar)

11. TDS (cəmisi buğulanmış tələbatlar)

12. Sülfat

13. Chlorid

14. Azad Khlor

15. Khlor (Azad + buğulanmış)


16. Flüorid

17. Ümumi Azot

18. Ammonyak

19. Nitrat

20. Nitrit

21. Fosfat

22. Ümumi Fosfor

23. Karbonatlar

24. KFK (Kimyəvi Oksigen Tələbi)

25. BOD (Biokimya Oksigen Tələbi)

26. Yağ və Yaxa

27. Fenollar

28. TPH (Ümumi Neft Hidrokarbonları)

29. PAA Polinukleer Aromat Hidrokarbonları

30. Metallar (Atomik Qərəzli Absorbsiyası Spektrometr)

31. Surfaktant

Əlaqələr

Main building (I tədris binası Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət, 6) Tel:(+99412) 437-10-86

Tel.: (+99412) 510-58-84

Mobil: (+99451) 646-44-03

E-mail: sales@ael.az, project@ael.az

© AEL - All rights reserved

Help

Website terms

Cookies Policy

Privacy Policy

Customer Terms & Conditions