Proyektlər

Yenilənən Enerji

Neft Məhsulları Layihələr

Proyektlər

Oksigenin biotexniki sintezi

Proyekt Adı

İştirakçılar

Benzin, dizel və bioloji yanacaqları üçün ergonomik əlavələr içərilir.

“Clean-Services” (Ukraine)

“KB-Yuzhnoye” (Ukraine) “AZECOLAB” (Azerbaijan).

PTFE istehsalı atıqlarının istifadəsi

Proyektin Adı

İştirakçılar

meişətı terrorizmə qarşı mübarizə vasitəsi kimi istifadə edilir.

Təmizlik xidmətləri “AZECOLAB”

Müxtəlif suların toksik maddələrini sərbəst və yaşıl polimerlər, polimerlərin təzələnməsi ilə polar maddələrin sorbsiyasının prosesini öyrənərək, müxtəlif funksiyalı sorbentlər sintezləmək.

Proyekt adı

Sorubentləri təmizləmək üçün nanokompozitlər üzərində magnetik çəkmə texnologiyasının inkişafı artıq qalan neft tullantılarını təmizləmək üçün istifadə olunur.

Proyekt adı

Elektronika üçün Silikon Karbid nanopartikullarının qəbul texnologiyası inkişafı

Proyekt Adı

Yağlı torpaqlar üçün müxtəlif oksidantlar vasitəsilə müalicə texnologiyasının inkişafı.

Proyekt Adı

Joint Ukrainian -

Azerbaijan Project. 3527

Biosynthesis of the oxygen - containing ergonomical additive for gasoline, diesel and biological fuel.

The main aim of the project is development of scientific - technological base of biosynthesis of the ergonomic oxygen - containing additive (OCA) for gasoline, diesel and biological fuel.
In the project framework will be analysis, modelling and optimization of the assembly for obtaining the OCA for fuel. Development of the design, technological, normative-technical documentation. Manufacturing of the OCA obtaining assembly. Synthesis of the OCA to run research work. Scientific-and-experimental research of blends of the OCA with gasoline, diesel and biological fuel to determine main physicochemical indicators which have an impact on evaporation processes, blend formation and combustion. Research of blends of the OCA with fuel to determine a breakup, boiling temperature, calorific value of the OCA. Certification of obtained OCA samples.

Joint Ukrainian -

Azerbaijan Project . 3840

The utilization of wastes of production PTFE wares as mean of fight against international terrorism.

The main aim of the project is development of scientific-technological base of utilization of wastes of production PTFE wares (Poly Tetra Fluorine Ethylene or Teflon) as mean of fight against international terrorism.

Within the limits of project will be conducted analysis, modeling and optimization of the setting for processing of the PTFE's wastes and development of the design, technological, normative-technical documentation. The pilot setting for processing of the PTFE's wastes will be made. Synthesis of the suspended PTFE samples for conducting of research works. Scientific-and-experimental researches of the got PTFE blends. Certification of the suspended PTFE samples. Development technology of the repeated utilization of Teflon's wastes.

Əlaqələr

Main building (I tədris binası Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət, 6) Tel:(+99412) 437-10-86

Tel.: (+99412) 510-58-84

Mobil: (+99451) 646-44-03

E-mail: sales@ael.az, project@ael.az

© AEL - All rights reserved

Help

Website terms

Cookies Policy

Privacy Policy

Customer Terms & Conditions